Tilsyn med koncerner og lignende

Socialtilsynet fører tilsyn med tilbud, der er organiseret som koncerner eller koncernlignende konstruktioner.

Koncerner er et selskabsretligt begreb, der dækker over selskabskonstruktioner, hvor ét selskab ejer et andet. En koncernlignende konstruktion er et begreb, der kun findes i lov om socialtilsyn. Det betegner organisationer, hvor der er så tæt sammenhæng økonomisk og ledelsesmæssigt, at det kan sidestilles med en koncern.

Der er særlige krav til det økonomiske tilsyn med koncerner og koncernlignende konstruktioner.

Endvidere er der selskabskonstruktioner, som har flere individuelt godkendte tilbud under sig. Her ses der på kvaliteten i hvert enkelt tilbud, da hvert tilbud er individuelt godkendt. Eksempelvis vil vi ikke kunne fratage et tilbud godkendelse, grundet manglende kvalitet i et andet tilbud under samme selskabskonstruktion.