Taler socialtilsynet med borgerne?

En vigtig del af socialtilsynets tilsyn er at tale med borgerne for at finde ud af, hvordan kvaliteten er i et tilbud.

Vi skal ikke tale med alle men med nok borgere til at få et billede af, hvordan borgerne har det i tilbuddet.

Det er dog ikke altid, vi har mulighed for at komme til at tale med borgerne. Det kan for eksempel skyldes, at borgerne ikke er hjemme, ikke ønsker at tale med os eller borgerne har det så dårligt, at vi vurderer, det er socialfagligt uforsvarligt at tale med dem.