Hvordan ved man, at et tilbud har fået et påbud?

De påbud socialtilsynet giver, og hvorfor de er givet, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen.

Vi orienterer også de kommuner, der har ansvaret for de borgere, der er på tilbuddet, om at der er givet påbud.