Hvem fører tilsyn med socialtilsynet?

Tilbud kan klage til Ankestyrelsen over socialtilsynets afgørelser om for eksempel udstedelse af påbud. Socialtilsynet og tilbuddet, der har klaget over afgørelsen, skal følge Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsens afgørelser sætter også rammerne for, hvordan vi skal vurdere og afgøre fremtidige og lignende sager.