Hvem fører tilsyn med den enkelte borger, når socialtilsynet ikke gør?

Det er den kommune, der har anbragt en borger, der har ansvaret for at føre tilsyn med, om den enkelte borger trives og udvikles.

Det er også den enkelte kommune, der kan beslutte, om en borger skal være på et tilbud. Dette kan socialtilsynet ikke bestemme.