Hvad sker der, når der varsles eller udstedes påbud?

I forbindelse med en varsling af et påbud vil socialtilsynet typisk bede tilbuddet om en redegørelse for, hvordan de vil rette op på det, som vi er bekymret for.

I redegørelsen skal tilbuddet konkret beskrive, hvilke tiltag de vil sætte i værk for at imødegå de bekymrende forhold, og hvornår det vil ske.