Hvad skal socialtilsynet?

Socialtilsynet skal både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, med henblik på at bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten.