Hvad kan tilbuddene gøre, hvis de er uenige i social- tilsynets afgørelser?

Hvis et tilbud er uenig i socialstilsynets afgørelse, kan det klage over den til Ankestyrelsen.

Varsling om ophør skal ske med en rimelig tidsfrist, så både tilbuddet og de kommuner, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, kan indrette sig på det. Der kan dog være situationer, hvor godkendelsen bliver tilbagekaldt straks, for eksempel som følge af akut risiko for borgernes sikkerhed og sundhed.