Hvad kan socialtilsynet gøre, hvis det ikke er tilfreds med et tilbud?

Hvis vi ikke er tilfreds med kvaliteten på et tilbud, vil vi gå i dialog med tilbuddet om det, som vi vurderer ikke er i orden.

Hvis dialog ikke er nok, har vi mulighed for at varsle og træffe afgørelse om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.