Hvad gør socialtilsynet, når påbud bortfalder?

Når et påbud eller en varsling af påbud ikke udstedes, og dermed bortfalder, følger socialtilsynet op på det, som tilbuddet har sagt, de vil gøre, i den redegørelse de har udarbejdet til os i forbindelse med påbuddet.

Vi følger for eksempel op ved at aflægge ekstra tilsynsbesøg, tale med borgere og/eller medarbejdere og høre anbringende kommuner om, hvordan det går. Hvis tilbuddet ikke gør det, de har sagt, de vil gøre, vil vi følge op på det, for eksempel ved at varsle nye påbud eller varsle inddragelse af deres godkendelse.