Hvad gælder, mens Ankestyrelsen kigger på en sag?

For påbud gælder, at tilbuddet skal følge det, som socialtilsynet har sagt, indtil Ankestyrelsen har truffet deres afgørelse. Undtagelsesvist kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen dog beslutte, at det kan vente, til Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse.

For klager over afgørelser om inddragelse af godkendelser (hvilket betyder, at tilbud må lukke) gælder, at godkendelsen ikke inddrages, før Ankestyrelsen har taget stilling til, om vores afgørelse er den rigtige.