Hvad er skærpet tilsyn?

Hvis socialtilsynet er særligt bekymret for driften, for borgernes sikkerhed eller sundhed, kan der udstedes skærpet tilsyn sammen med påbud. Skærpet tilsyn udstedes, når vi er meget bekymret men stadig tror på, at tilbuddet kan rette op på kvaliteten.

Forud for en afgørelse om skærpet tilsyn skal der være en dialog med tilbuddet om de forhold, der ligger til grund for afgørelsen. Afgørelse om skærpet tilsyn skal ledsages af en afgørelse om påbud. Påbuddet skal have indholdsmæssig sammenhæng til de bekymrende forhold, der har medført skærpet tilsyn, således det er tydeligt for tilbuddet, hvad der skal til for, det skærpede tilsyn bortfalder.

Skærpet tilsyn er udtryk for et mere intensivt tilsyn og vil derfor medføre flere tilsynsbesøg og yderligere indhentning af oplysninger.