Hvad er et generelt driftstilsyn?

Det generelle tilsyn handler om tilbuddets rammer og om, hvorvidt den samlede kvalitet er i orden.

Det er altså tilbuddet, der er i fokus og ikke den enkelte borger.

Socialtilsynet ser blandt andet på de fysiske rammer, ledelsens og medarbejdernes kompetencer, hvordan tilbuddet hjælper borgeren i forhold til uddannelse og beskæftigelse, hvad tilbuddene gør i forhold til borgernes sundhed og trivsel, og hvordan tilbuddet dokumenterer og følger op, på det de laver i forhold til borgerne.