Hvad er dialogforpligtelsen?

Socialtilsynet har en dialogforpligtelse med de tilbud, vi fører tilsyn med.

Så længe vi oplever, at der er dialog og samarbejde med et tilbud, og tilbuddet tilkendegiver og udviser, at de vil rette op og tage ejerskab i forhold til de bekymringer, som vi eventuelt har, er det omdrejningspunktet for samarbejdet.