Hvad betyder ophør af godkendelse?

Hvis socialtilsynet vurderer, at et tilbud ikke længere lever op til sin godkendelse, og ikke tror på, at tilbuddet kan rette op på det, kan vi inddrage tilbuddets godkendelse.

Det betyder, at tilbuddet må lukke, da det ikke må drives uden vores godkendelse.