Ansvarsområde

Vi fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier, der ligger i:

Tilbud og plejefamilier i Hjørring Kommune hører under Socialtilsyn Øst.

Det følger af lov om socialtilsyn, der kan læses her.

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er ligeledes beskrevet i bekendtgørelsen til lov om socialtilsyn, som kan læses her, samt i vejledningen til lov om socialtilsyn som kan læses her.

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

  • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

  • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

  • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

  • Krisecentre efter lov om social service § 109

  • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

  • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

  • Botilbudslignende boformer i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98 i tilbud med lejekontrakt

Derudover fører vi tilsyn med BPA-virksomheder efter lov om socialtilsyn § 18 a.