Årsrapporter

Socialtilsynene skal hvert år udarbejde en rapport om tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet, og hvordan året i øvrigt er gået.

Rapporten skal være færdig senest 1. juli året efter det kalenderår, årsrapporten vedrører.

Der er flere formål med socialtilsynenes årsrapporter. Rapporterne skal fungere som input til drøftelserne med de øvrige kommuner og regionerne i forbindelse med rammeaftalerne, de skal kunne anvendes som ledelsesinformation internt i socialtilsynets organisation, og de skal kunne levere centrale oplysninger til Socialstyrelsens auditfunktion, som dermed får mulighed for at se de fem socialtilsyns virksomhed på tværs.

Rapportens konklusioner indgår blandt andet i kommunernes og regionernes arbejde og planlægning på det specialiserede socialområde. Desuden sendes rapporten til Social- og Ældreministeriet.

Grundlaget for udarbejdelsen af selve årsrapporten fremgår af lov om socialtilsyn, bekendtgørelse til lov om socialtilsyn og vejledning om socialtilsyn.

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2020 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2020 her

Årsrapporter fra tidligere år:

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2019 her

 • Læs miniudgaven af Socialtilsyn Nords årsrapport 2019 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2018 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2017 her

 • Læs hele Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 

 • Læs miniudgave af Socialtilsyn Nords årsrapport 2016 her 

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2015 her

 • Læs Socialtilsyn Nords årsrapport 2014 her