Nationalt

De fem tilsynskommuner har i fællesskab udarbejdet en national tilsynspolitik, som er udtryk for den overordnede mission, de enkelte tilsynskommuner har fået ved deres udpegelse til tilsynskommune.

Tilsynspolitikken skal sikre en fælles ramme for tilsynsopgaven, sikre en ensartet kvalitet og for at underbygge et respektfuldt og anerkendende samarbejde og god kommunikation med kommuner, regioner, tilbud og andre interessenter.

Den nationale tilsynspolitik kan læses her