Tilsynspolitik

Der er udarbejdet tilsynspolitikker både nationalt og regionalt.

Formålet med disse er at sikre fælles rammer, ensartethed og klarhed om opgaven i forhold til de forskellige interessenter.

Se tilsynspolitikkerne

Nationalt

De fem tilsynskommuner har i fællesskab udarbejdet en national tilsynspolitik, som er udtryk for den overordnede mission, de enkelte tilsynskommuner har fået ved deres udpegelse til tilsynskommune.

Tilsynspolitikken skal sikre en fælles ramme for tilsynsopgaven, sikre en ensartet kvalitet og for at underbygge et respektfuldt og anerkendende samarbejde og god kommunikation med kommuner, regioner, tilbud og andre interessenter.

Den nationale tilsynspolitik kan læses her

Lokal samarbejdsmodel

De nordjyske kommuner, samt Region Nordjylland, har i et samarbejde med Socialtilsyn Nord udarbejdet en nordjysk samarbejdsmodel som er et supplement til den nationale tilsynspolitik.

Samarbejdsmodellen beskriver blandt andet principper og forventninger til samarbejde og dialog.

Samarbejdsmodellen kan læses her

Den nationale tilsynspolitik kan læses her