Organisation

Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og hører under Sundhed-, Ældre og Handicapområdet.

Ansvaret for den daglige drift varetages af tilsynsleder Sigrid Fleckner.

Socialtilsyn Nord er inddelt i tre afdelinger med hver deres afdelingsleder:

Sekretariatet,
som til dagligt ledes af Sofie Tietze Borregaard

Tilbudsafdelingen,
som til dagligt ledes af Steffen Hjorth Sunesen

Familieplejeafdelingen,
som til dagligt ledes af Birgit Langager Svendsen

Der er 53 medarbejdere tilknyttet Socialtilsyn Nord.

Organisation

Klik her for at se organisationsdiagram