Organisation

Socialtilsyn Nord er en del af Hjørring Kommune og hører under Sundhed-, Ældre og Handicapområdet.

Ansvaret for den daglige drift varetages af tilsynsleder Sigrid Fleckner.

Socialtilsyn Nord er inddelt i tre afdelinger med hver deres afdelingsleder:

Sekretariatet,
som til dagligt ledes af Sarah Sieker Juhlert

Tilbudsafdelingen,

som til dagligt ledes af Steffen Hjorth Sunesen

Plejefamilieafdelingen,
som til dagligt ledes af Sofie Tietze Borregaard

Der er 60 medarbejdere tilknyttet Socialtilsyn Nord.