Mission, vision og værdier

Socialtilsyn Nord løfter kvaliteten i plejefamilier og sociale tilbud (mission)

Vi bygger vores arbejde på dialog, troværdighed og faglighed (værdier).

Ved dialog, troværdighed og faglighed forstår vi:

  • Dialog:  Vi er lyttende og nysgerrige i forhold til de meninger og oplevelser vores samarbejdsparter har

  • Troværdighed: Vores samarbejdsparter kan stole på det vi siger, og det vi siger, er det vi gør

  • Faglighed: Vores samarbejdsparter oplever, at vi har viden og indsigt i det, vi siger noget om

Det der driver os i vores arbejde er, at vi skal have (vision):

De bedste sociale tilbud og plejefamilier til vores udsatte børn, unge og voksne