Formål

Socialtilsyn Nord er sat i verden med det formål, at sikre, at borgerne og brugerne af de sociale tilbud og plejefamilier får en indsats, som stemmer overens med formålet for plejefamilier og de offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det skal sikres ved en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre det driftsorienterede tilsyn.