Hvordan får socialtilsynet viden om bekymrende forhold?

Socialtilsynet kan få oplysninger om bekymrende forhold på flere måder:

Socialtilsynet aflægger selv tilsynsbesøg, og taler med borgere, medarbejdere og andre relevante aktører, for eksempel anbringende kommune.

Socialtilsynet kan også opdage bekymrende forhold ved at gennemgå materiale fra tilbuddet, for eksempel dagbogsnotater, magtanvendelsesindberetninger eller økonomiske oplysninger.

Endelig kan socialtilsynet modtage underretninger fra andre myndigheder eller anonyme henvendelser via socialtilsynets whistleblowerfunktion.