Hvem fører tilsyn med socialtilsynet?

Tilbud kan klage til Ankestyrelsen over socialtilsynets afgørelser om f.eks. udstedelse af påbud. Socialtilsynet og tilbuddet, der har klaget over afgørelsen, skal følge Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsens afgørelser sætter også rammerne for, hvordan socialtilsynet skal vurdere og afgøre fremtidige og lignende sager.