Hvad kan socialtilsynet gøre, hvis det ikke er tilfreds med et tilbud?

Hvis socialtilsynet ikke er tilfreds med kvaliteten på et tilbud, vil socialtilsynet gå i dialog med tilbuddet om det, som socialtilsynet vurderer ikke er i orden.

Hvis dialog ikke er nok, har socialtilsynet mulighed for at varsle og træffe afgørelse om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af godkendelse.