Hvad gør socialtilsynet, når påbud bortfalder?

Når et påbud eller en varsling af påbud ikke udstedes, og dermed bortfalder, følger socialtilsynet op på det, som tilbuddet har sagt de vil gøre, i den redegørelse de har udarbejdet til socialtilsynet i forbindelse med påbuddet.

Socialtilsynet følger f.eks. op ved at aflægge ekstra tilsynsbesøg, tale med borgere og/eller medarbejdere og høre anbringende kommuner om, hvordan det går. Hvis tilbuddet ikke gør det, de har sagt de vil gøre, vil socialtilsynet følge op på det, f.eks. ved at varsle nye påbud eller varsle inddragelse af deres godkendelse.