Hvad er dialogforpligtelsen?

Socialtilsynet har en dialogforpligtelse med de tilbud, det fører tilsyn med.

Så længe socialtilsynet oplever, at der er dialog og samarbejde med et tilbud og tilbuddet tilkendegiver og udviser, at de vil rette op og tager ejerskab i forhold til bekymringer, som socialtilsynet evt. har, er det omdrejningspunktet for samarbejdet.