Hvad betyder ophør af godkendelse?

Hvis socialtilsynet vurderer, at et tilbud ikke længere lever op til sin godkendelse, og ikke tror på, at det kan rette op på det, kan socialtilsynet inddrage tilbuddets godkendelse.

Det betyder, at tilbuddet må lukke, da det ikke må drives uden socialtilsynets godkendelse.