Baggrund og lovgrundlag

Socialtilsyn Nord har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud og plejefamilier beliggende i de nordjyske kommuner, Silkeborg Kommune og Region Nordjylland. Det følger af Lov om Socialtilsyn, der kan læses her.

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er ligeledes beskrevet i Bekendtgørelsen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her, samt i vejledningen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her.

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn/unge)

  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)

  • Krisecentre efter § 109

  • Forsorgshjem efter § 110

  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101

  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 i lov om social service.