Baggrund og lovgrundlag

Socialtilsyn Nord har ansvaret for at godkende og føre driftstilsyn med sociale tilbud og plejefamilier beliggende i de nordjyske kommuner, Silkeborg Kommune og Region Nordjylland. Det følger af Lov om Socialtilsyn, der kan læses her.

Reglerne vedrørende godkendelser og tilsyn er ligeledes beskrevet i Bekendtgørelsen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her, samt i vejledningen til Lov om Socialtilsyn, som kan læses her.

Vi fører tilsyn med følgende sociale tilbud:

  • Døgntilbud efter lov om social service § 66, nr. 5 og 6 (børn og unge)

  • Botilbud efter lov om social service § 107 (midlertidigt ophold)

  • Botilbud efter lov om social service § 108 (længerevarende ophold)

  • Krisecentre efter lov om social service § 109

  • Forsorgshjem efter lov om social service § 110

  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter lov om social service § 101 og 101a

  • Alkoholmisbrugsbehandlingstilbud efter sundhedslovens § 141

  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter lov om social service §§ 83-87, 97, 98.