Hjørring Kommunes redegørelse om Socialtilsyn Nords tilsyn med Hjorthøjgård A/S

Læs Hjørring Kommunes redegørelse her

Læs bilagene til redegørelsen her