Nyheder fra Socialtilsyn Nord

17.09.19   Sociale tilbud: Budget 2020. PowerPoint fra årsmøde. Temadag. 

17.09.19   Plejefamilier:   Årsmøde.

12.08.19   Sociale tilbud: Årsmøde. Erfaringsudvekslingsmøde. Takster 2020. Politianmeldelse                                                 ved erstatningssager om vold. 

27.06.19   Plejefamilier:   Årsrapporten 2018. Tegnefilm og pjecer. Lovændring. Årsmøder.                                                       Nygodkendelser. Åbningstider i sommerferien. 

27.06.19   Sociale tilbud: Årsrapporten 2018. Tegnefilm og pjecer. Årsmøde. Åbningstider i                                                       sommerferien. 

03.06.19   Sociale tilbud: Tilbudsportalen. Årsmøde. Tegnefilm.

09.05.19   Plejefamilier:   Magtanvendelser. Temadag. Årsmøder. Tilbudsportalen. 

09.05.19   Sociale tilbud: Ny afdelingsleder. Indberetningsskemaer. Årsmøde.

                                        Magtanvendelseskursus. Temadag. Tilbudsportalen. Styrelsen for

                                        Patientsikkerhed. 

28.03.19   Sociale tilbud: Pressenævnets kendelse. Ændring af tilsynstakst. Temadag om

                                        overgreb. Kursus i magtanvendelsesreglerne på voksenområdet.

28.03.19   Plejefamilier:   Pressenævnets kendelse. Ny lovgivning. Årsmøder. Temadag om

                                        overgreb. 

31.01.19   Sociale tilbud: Ændring af samlet vurdering. Socialstyrelsens Årsrapport 2017.

31.01.19   Plejefamilier:   Ændring af samlet vurdering. Socialstyrelsens Årsrapport 2017.

20.12.18   Plejefamilier:   Pressesag. Nygodkendelser i 2018. Lukkedage.

20.12.18   Sociale tilbud: Ændring af eksisterende love. Ny lov. Pressesag. Lukkedage. 

28.11.18   Sociale tilbud: Fokuspunkt 2019. Budget 2019. 

28.11.18   Plejefamilier:   Fokuspunkt 2019. Årsmøde. Nye tilsynskonsulenter. Ind- og

                                         udflytninger af plejebørn. 

28.11.18   Plejefamilier:   Slides fra infomøde plejefamilier 2018

19.10.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Vrå

12.10.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Aabybro

21.09.18   Plejefamilier:   Frist for tilmelding til årsmøde i Silkeborg

17.09.18   Sociale tilbud: Overholdelse af godkendelse. Ombudsmandens temarapport. FAQ.                                                  Foreløbige takster 2019. Indsendelse af budgetter 2019

14.09.18   Plejefamilier:   Ansvar for overholdelse af godkendelse

27.08.18   Sociale tilbud: Miniudgave af årsrapport. Udviklingsfora. Værgemålskursus. Nygodk.

27.08.18   Plejefamilier:   Miniudgave af årsrapport 2017. Årsmøder. Nygodkendelser

29.06.18   Sociale tilbud: Årsrapport. Principafgørelse. Værgemålskursus. Sommeråbningstider

29.06.18   Plejefamilier:   Årsrapport. Infomøder. Sommeråbningstider

29.06.18   Socialtilsyn Nords Årsrapport 2017    

22.06.18   Plejefamilier:   Offentliggørelse af svar til pressen. Pressesag

22.06.18   Sociale tilbud: Søg støtte til forebyggelse af vold. Svar til pressen. Pressesag

01.06.18   Hjørring Kommunes redegørelse om Socialtilsyn Nords tilsyn med Hjorthøjgård A/S

30.05.18   Plejefamilier:   Evaluering af tilsynsreformen. 3+3 afgørelser

30.05.18   Sociale tilbud: Evaluering af tilsynsreformen. 3+3 afgørelser

15.05.18   Pressemeddelelse:  Socialtilsyn Nord har fulgt op på bekymrende forhold på Gården

04.05.18   Sociale tilbud: Korrigering af dato for udviklingsfora

03.05.18   Sociale tilbud: Udviklingsfora. Indberetning af magtanvendelser på børneområdet

03.04.18   Sociale tilbud: Korrigering af dato for Udviklingsfora. Kursus i værgemålsreglerne

23.03.18   Sociale tilbud: Oplysningspligt. Udviklingsfora. Årsrapport/Årsregnskab.Nyt logo

23.03.18   Plejefamilier:   Oplysningspligt. Kursus i indsendelse af materiale. Infomøder. Nyt logo

22.02.18   Sociale tilbud: Kursus i værgemålsreglerne

16.01.18   Plejefamilier   Dispensationspraksis ændres hos Socialtilsyn Nord

15.01.18   Sociale tilbud:Understøttelse af borgeres læring - fokusområde

12.01.18   Plejefamilier:  Understøttelse af plejebørns læring - fokusområde

11.01.18   Sociale tilbud: Dispensationspraksis ændres hos Socialtilsyn Nord

20.12.17   Plejefamilier:  Særligt fokusområde. Uanmeldte tilsyn. Kursus i indsendelse af materiale 

19.12.17   Sociale tilbud: Særligt fokusområde. Uanmeldte tilsyn. Antal nygodkendelser

23.10.17   Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Aabybro

10.10.17   Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Silkeborg

20.9.17     Plejefamilier:  Frist for tilmelding til infomøde i Vrå

29.8.17     Plejefamilier:  De årlige informationsmøder, program og tilmelding 

15.8.17     Sociale tilbud: Informationsmøde 30. august. Kurser i reglerne om magtanvendelse

12.7.17     Plejefamilier:  Nygodkendte plejefamilier. Informationsmøder

12.7.17     Sociale tilbud: Ændringer i godkendelsesgrundlag. Samtykkeerklæringer. Nygodkendte tilbud. 

30.06.17   Sociale tilbud: Årsrapport. Informationsmøde 30. august 2017.Retningslinjer for budget 2018

30.06.17   Plejefamilier:   Årsrapport og informationsmøder efterår 2017

30.06.17   Socialtilsyn Nords Årsrapport 2016

23.06.17   Sociale tilbud: Informations- og økonomimøde. Socialtilsynene og Arbejdstilsynet

16.06.17   Plejefamilier:   Kommende infomøder. Ledige pladser. Rapport om familiepleje

05.04.17   Sociale tilbud: Kursus om magtanvendelse. Erfamøde økonomi. Årsrapporter og

                                       årsregnskaber

15.03.17   Sociale tilbud: Slides fra Erfa-møde for økonomer og revisorer

21.02.17   Sociale tilbud: Kursus om magtanvendelse. Whistleblowerordning. Pixibog

21.02.17   Plejefamilier:  Nye magtanvendelsesregler. Infomøder. Antal nygodkendelser

11.01.17   Sociale tilbud: Infomøder 2017. Lov om voksenansvar. Nyt skema ved magtanvendelse

21.12.16   Sociale tilbud: Ændret kvalitetsmodel. Nye tilbud u. tilsynet. Lov om voksenansvar m.m.

21.12.16   Plejefamilier:   Lovændring. Lov om voksenansvar. Pixibog. Fokus 2017 m.m.

15.12.16   Sociale tilbud: Takstopkrævning. Lovændring vedtaget. Kontakt i julen/nytåret

28.11.16   Sociale tilbud: Fokus i 2017. Pixibog. Takstopkrævning. Budgetter m.m. 

25.11.16   Plejefamilier:   Slides fra infomøder for plejefamilier efterår 2016

12.10.16   Plejefamilier:   Program og tilmelding til informationsmøder for plejefamilier

03.10.16   Sociale tilbud:  Takster for sociale tilbud 2017

20.09.16   Sociale tilbud:  Slides fra informationsmøde om budget 2017

02.09.16   Sociale tilbud:  Slides fra informationsmøde for sociale tilbud d. 31. august

04.08.16   Sociale tilbud: Tilbud om kursus i magtanvendelse på voksenområdet

01.07.16   Socialtilsyn Nords Årsrapport 2015 

Tilmeld nyhedsbrev