Post

Når I sender post til Socialtilsyn Nord med fortrolige oplysninger, er det vigtigt, I sender den som sikker post.

Sender I ikke jeres post som sikker post, er der risiko for, at de fortrolige oplysninger bliver misbrugt. Hvordan I, som privatpersoner, virksomhed eller myndighed, sender sikker post, kan I læse om nedenfor:

Privatpersoner
Myndighed og virksomheder
Almindelig post uden fortrolige oplysninger