Hvad vil det sige, at du er anonym?

Whistleblowerordningen er som udgangspunkt anonym, uanset hvordan du kontakter os.

Det betyder, at du ikke skal fortælle, hvem du er. Hvis du alligevel fortæller det, behandler vi oplysningerne fortroligt.

Det vil sige, at vi ikke siger det videre til dem, du har fortalt om eller nogen som helst andre. Det gælder dog ikke, hvis du siger, du ikke vil være anonym. I de tilfælde kan vi fortælle tilbud og plejefamilier, at vi har fået oplysninger fra dig.

Hvis du har sagt, du ikke vil være anonym, er du stadig anonym, næste gang du henvender dig til os.