Ønsker du ikke at være anonym?

Alle whistleblows til Socialtilsyn Nord er i udgangspunktet underlagt total anonymitet.
Det gælder også, selvom din identitet er kendt af os. Der er dog i loven givet mulighed for, at du kan ophæve din anonymitet helt eller delvist. 

Derfor kan du vælge, at din henvendelse behandles på en af følgende måder:

 • Fuld anonymitet
  Socialtilsyn Nord må ikke bruge oplysningerne om, at der er kommet et whistleblow, over for det sociale tilbud eller plejefamilien.
  Hvad enten vi vælger at tage på et anmeldt eller et uanmeldt tilsyn skal vi foretage vores egne undersøgelser og må ikke afsløre årsagen til, at vi kommer.

 • Delvis anonymitet
  Du kan selv vælge graden af anonymitet. Du kan med andre ord bestemme, hvilke oplysninger, vi eventuelt må videregive, og til hvem.
  Du kan også vælge at give dine kontaktoplysninger til os med det ene formål, at vi kan kontakte dig og spørge ind til henvendelsen.
  Det afhænger derfor af dig, om Socialtilsyn Nord må bruge oplysningerne om, at der er kommet et whistleblow, over for det sociale tilbud eller plejefamilien.

 • Ingen anonymitet
  Du giver din tilladelse til, at Socialtilsyn Nord må bruge din henvendelse og dit navn i dialogen med det sociale tilbud eller plejefamilien.
  Vi får dermed mulighed for at bruge indholdet i dit whistleblow direkte i tilsynet.
  Du har altid mulighed for at tilbagekalde din tilladelse til hel eller delvis ophævelse af din anonymitet – men selvfølgelig kan det ikke ske med tilbagevirkende kraft.