Hvad har du krav på efter din henvendelse?

Din henvendelse giver dig ikke ret til at få viden om, hvad vi gør ved din henvendelse.

Du er ikke part i sagen og vil ikke kunne få at vide, hvad der sker, efter du har kontaktet os.