Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med BPA-virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionen for borgere, der har ansat en personlig hjælper.

I det løbende tilsyn skal vi sikre, at tilskud til BPA-virksomheder bliver anvendt efter formålet.

Socialtilsyn Nords godkendelse er en forudsætning for, at I kan varetage arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter lov om social service §§ 95 og 96. 

Hvis I ønsker en godkendelse som BPA-virksomhed skal i udfylde et ansøgningsskema. Find ansøgningsskemaet på Socialstyrelsens hjemmeside

  1. Foreningen eller den private virksomhed skal være solvent
  2. Den skal have en kompetent ledelse og benytte sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere
  3. Ledelsen skal kunne påvise, at der i foreningen eller virksomheden er kendskab til ansættelsesret

BPA-virksomheder skal betale en takst for godkendelse og tilsyn.

De fem socialtilsyn er blevet enige om en enhedstakst for godkendelse af BPA-virksomheder. Tilsynstaksten kan dog variere en smule på tværs af de fem socialtilsyn. Det skyldes, at timeprisen er forskellig på tværs af de fem socialtilsyn på grund af forskelle i socialtilsynenes samlede omkostninger (i forhold til husleje, lønniveau, kørsel, overhead, mv.). Når Socialtilsyn Nord har modtaget jeres ansøgning, og taksen er indbetalt, begynder vi på sagsbehandlingen.

Du kan kontakte Socialtilsyn Nord anonymt, hvis du er bekymret over økonomiske, ledelsesmæssige eller ansættelsesretlige forhold i en virksomhed eller forening, der varetager arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter servicelovens §§ 95 og 96 (BPA-arbejdsgiverfunktion).

Læs om whistleblowordningen her

De fem socialtilsyn har en fælles oversigt over godkendte BPA-virksomheder. Socialtilsyn Nord har ansvar for at opdatere oversigten løbende.

Se listen over godkendte BPA-ordninger her