Erfa-møde for økonomer og revisorer

Socialtilsyn Nord afholdt den 6. september 2022 virtuelt erfa-møde for økonomer og revisorer.

Fokus var en gennemgang af de ændringer i lov om socialtilsyn, der har interesse for økonomimedarbejdere i kommuner og regioner samt de private tilbuds revisorer.

Relevante interessenter havde modtaget en invitation med nærmere oplysninger om dagen.

Slides fra møderne og de nye budgetskemaer: