Kursus i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet

Socialtilsyn Nord afholdt den 8. februar 2023 kursus i reglerne om magtanvendelse på voksenområdet.

Magtanvendelse er et emne, der ofte fylder i den daglige praksis; for hvornår er noget magt, og er der forskel på magtbegrebet afhængig af, hvilket område man arbejder i?

Det, og meget mere, blev der undervist i på kurset.

Kursusdagen indeholdt en gennemgang af de forskellige lovgivninger der er i spil, når man snakker magtanvendelser.

På programmet var:

  • Afgrænsning til anden lovgivning
  • Grundlovens og konventionernes betydning for retten til selvbestemmelse
  • Servicelovens regler om magtanvendelser og indberetninger
  • Relevante bestemmelser i Sundhedsloven
  • Andet